Ragnhild Brun

IOPT psyko traume terapi

FORSTÅ HVORFOR VI ER SOM VI ER
FORSTÅ HVORFOR VI GJöR DET VI GJøR
ALT DREIER SEG OM FøLELSER

Jeg tilbyr IOPT psyko traume terapi som står for Identitetsorientert psykotraume teori og terapi.

Prosessen er mellom terapeut og klient og vi benytter oss av resonans fenomenet. Les mer her: iopt.no. Terapitimen avholdes på Zoom og er basert på klientens intensjon, dvs. en setning som uttrykker det klienten strever med, ønsker å forstå eller er opptatt av akkurat nå.

Les CV-en min

Ragnhild Brun Diploma

Kontakter

For all informasjon kontakt meg på e-mail

ragnhild.brun@iopttoscana.it
Ragnhild Brun | C.F.: BRNRNH52C64Z125A | Privacy Cookie policy